tekst alternatywny

tekst alternatywny

Archiwum z miesiąca Kwiecień 2020

Kwiecień miesiącem Wojsk Inżynieryjnych

,,Czasem niszczyć, często budować, zawsze służyć” to saperskie motto, kwiecień jest miesiącem szczególnym dla saperów. 16 kwietnia obchodzimy bowiem Święto Wojsk Inżynieryjnych w rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w ostatnim stadium II Wojny Światowej.

Czytaj dalej

Komisje wyborcze będą pracować w ograniczonym składzie

Komisarz Wyborczy w Lublinie III Piotr Łaguna powołał składy obwodowych komisji wyborczych w gminach powiatów Puławskiego, Ryckiego i Opolskiego.

Czytaj dalej

Niecodzienne zakończenie roku szkolnego czwartych klas…

Gdyby wszystko było w porządku, 24 kwietnia 2020 z Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie wszyscy maturzyści spotkaliby się w szkolnej auli z Dyrekcją, swoimi wychowawcami i nauczycielami na bardzo uroczystym podsumowaniu nauki w szkole i wręczeniu świadectw.

Czytaj dalej

Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców z powiatu ryckiego

W celu złagodzenia negatywnych skutków gospodarczych oraz utrzymania dotychczasowych miejsc pracy na terenie powiatu ryckiego, Powiatowy Urząd Pracy w Rykach na bieżąco realizuje działania na rzecz mikro przedsiębiorców, małych i średnich pracodawców, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Czytaj dalej

Wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie miasta Dęblin

Miasto Dęblin realizuje projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”. W ramach projektu zostanie zmodernizowane całe oświetlenie drogowe i parkowe na terenie Miasta.

Czytaj dalej

Oferta edukacyjna ZSZ 2

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie na nadchodzący rok szkolny.

Czytaj dalej

Oferta edukacyjna ZSO

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Dęblinie w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj dalej

Zmiana terminów handlu na targowiskach na terenie miasta Dęblin

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców Dęblina prośbami, dotyczącymi możliwości zakupu artykułów spożywczych w warunkach otwartej przestrzeni informuję, że od dnia 25 kwietnia 2020 r. (sobota) dodatkowo zostanie otwarte dla handlujących i kupujących targowisko przy ul. 15 Pułku Piechoty “Wilków” w Dęblinie.

Czytaj dalej

Nowoczesne nauczanie zdalne w ZSO w Dęblinie

Od 15 kwietnia 2020r. w naszej szkole, wychodząc naprzeciw trudnościom związanym z prowadzeniem nauki na odległość rozpoczęliśmy pracę na platformie Microsoft Office 365.

Czytaj dalej

Powołano Zespoły Interwencji Kryzysowej do wsparcia DPS

Od północy 20 kwietnia br. działa na Lubelszczyźnie Zespół Interwencji Kryzysowej utworzony na bazie 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jego zadaniem jest rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniem zdrowia i życia w Domach Pomocy Społecznej w województwie.

Czytaj dalej

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

booked.net