tekst alternatywny

tekst alternatywny

Akcja Krwiodawstwa „Ramię w Ramię”

„Ramię w Ramię” to akcja krwiodawstwa zorganizowana przez Lotniczą Akademię Wojskową i 2 Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej przy wsparciu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

W wydarzeniu, które odbyło się 25 marca na terenie Akademii wzięło udział 69 osób, a zebrano 32,05l krwi.

Akcja jest odpowiedzią na deklarację ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka dotyczącą wsparcia szpitali w uzupełnianiu zasobów krwi przez Wojsko Polskie.

Wiemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w polskich szpitalach zaczyna brakować krwi. Wszyscy zdajemy teraz trudny egzamin ze społecznej odpowiedzialności, a Wojsko Polskie ma w tym szczególną rolę. Takie akcje będziemy teraz organizować cyklicznie, kolejne już 1 i 2 kwietnia – podkreśla Rektor- Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk.

Współpraca pomiędzy Lotniczą Akademią Wojskową a 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej jest wynikiem decyzji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, na mocy której uczelnie wojskowe mają wspierać Siły Zbrojne RP w działaniach związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Na mocy podpisanej dzisiaj decyzji komendanci akademii wojskowych przekażą 18 marca br. do dyspozycji Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej niezbędne siły i środki dla wsparcia służb sanitarnych oraz organów samorządu terytorialnego. 

Płk Tadeusz Nastarowicz, Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej podsumowuje wspólną akcję: Niestandardowe sytuacje wymagają niestandardowego działania. I taka właśnie jest akcja krwiodawstwa „Ramię w Ramię”. Wojska Obrony Terytorialnej są właśnie po to, by wpierać polskie społeczeństwo w tych trudnych czasach.

Podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej zawsze chętnie i licznie uczestniczyli w akcjach krwiodawstwa. W obecnej sytuacji, kiedy dostęp do punktów poborów jest utrudniony, a większość Polaków pozostaje w domach, ich udział w tym przedsięwzięciu ma szczególne znaczenie. Jako uczestnik, ale również organizator akcji, bardzo cieszę się, że udało nam się zorganizować wydarzenie zakrojone na tak szeroką skalę. Liczymy na dalszą współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej w przyszłości – podsumowuje Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Lotniczej Akademii Wojskowej (HDK LAW), plut. pchor. inż. Przemysław Rodkiewicz.

W poborze krwi uczestniczyli również kadra i pracownicy akademii. Nasza akcja ma na celu przede wszystkim oddanie jak największej ilości krwi, której aktualnie brakuje w całej Polsce. Mamy wspaniałych żołnierzy-podchorążych, żołnierzy Obrony Terytorialnej, którzy zareagowali z dużym entuzjazmem i chętnie oddają krew. Już teraz możemy mówić o dużym sukcesie „Szkoły Orląt”, która „Ramię w Ramię” z 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej reaguje na potrzeby polskich szpitali – mówi opiekun Klubu HDK LAW płk pil. dr inż. Ireneusz Smykla.

Zbiórka została zorganizowana z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa i zaleceń Ministerstwa Zdrowia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Uczestniczyli w niej również oficerowie z 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Akcje krwiodawstwa w Lotniczej Akademii Wojskowej organizowane są cyklicznie, kolejna odbędzie się już 1 i 2 kwietnia 2020 r.

Zdjęcia: Uczelniany Klub Fotograficzny LAW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

booked.net