tekst alternatywny

tekst alternatywny

Uncategorized

NOWE PRZEDSZKOLE I SZKOŁA W DĘBLINIE!

W SOSW w Dęblinie otwieramy Miejskie Przedszkole Specjalne nr 5 „Iskierka” oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Od 1 września 2020 roku w naszej placówce będą dzieci i młodzież od 3. do 24. roku życia.

Czytaj dalej

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie otwarte!

Po 53 dniach otwieramy nasze wystawy dla publiczności. Bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dot. rozpoczęcia z dniem 4 maja 2020 r. II etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, organizator Muzeum- Minister Obrony Narodowej wydał decyzję o otwarciu naszej instytucji dla widzów.

Czytaj dalej

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1425L i 1426L

W dniu 2 kwietnia 2020 r., przedsiębiorstwo Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, Oddział Lublin, Aleja Spółdzielczości Pracy 75, 20-175 Lublin, zgłosiło do odbioru wykonanie 30% wartości umowy określonej w §3 pkt. 1 umowy nr RM.273.26.2019 z dnia 30 października 2019 r.

Czytaj dalej

Informacja !

Biblioteka będzie czynna od 11 maja w godzinach 10:00 – 16:30.

Czytaj dalej

3 MAJA ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

Program obchodów 229 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Czytaj dalej

Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Rada Miasta Dęblin podjęła Uchwałę Nr XXVII/166/2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19.

Czytaj dalej

Kwiecień miesiącem Wojsk Inżynieryjnych

,,Czasem niszczyć, często budować, zawsze służyć” to saperskie motto, kwiecień jest miesiącem szczególnym dla saperów. 16 kwietnia obchodzimy bowiem Święto Wojsk Inżynieryjnych w rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w ostatnim stadium II Wojny Światowej.

Czytaj dalej

Komisje wyborcze będą pracować w ograniczonym składzie

Komisarz Wyborczy w Lublinie III Piotr Łaguna powołał składy obwodowych komisji wyborczych w gminach powiatów Puławskiego, Ryckiego i Opolskiego.

Czytaj dalej

Niecodzienne zakończenie roku szkolnego czwartych klas…

Gdyby wszystko było w porządku, 24 kwietnia 2020 z Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie wszyscy maturzyści spotkaliby się w szkolnej auli z Dyrekcją, swoimi wychowawcami i nauczycielami na bardzo uroczystym podsumowaniu nauki w szkole i wręczeniu świadectw.

Czytaj dalej

Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców z powiatu ryckiego

W celu złagodzenia negatywnych skutków gospodarczych oraz utrzymania dotychczasowych miejsc pracy na terenie powiatu ryckiego, Powiatowy Urząd Pracy w Rykach na bieżąco realizuje działania na rzecz mikro przedsiębiorców, małych i średnich pracodawców, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Czytaj dalej

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

booked.net