tekst alternatywny

tekst alternatywny

OD DNIA 1 KWIETNIA 2020 R. ZOSTANIE OTWARTE DLA HANDLUJĄCYCH I KUPUJĄCYCH TARGOWISKO MIEJSKIE PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W DĘBLINIE

Uwzględniając postulaty mieszkańców Dęblina o potrzebie zakupów artykułów spożywczych w warunkach otwartej przestrzeni informuję, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. zostanie otwarte dla handlujących i kupujących targowisko miejskie przy ulicy Niepodległości 9 w Dęblinie…

w następujące dni:

 • środa od godziny 6.00 do godziny 12.00,
 • piątek od godziny 12.00 do godziny 16.00
 • sobota od godziny 6.00 do godziny 13.00

Stosując się do zaleceń Głównego Państwowego Inspektora Sanitarnego zwracam uwagę na przestrzeganie podczas handlu wymagań sanitarnych i higienicznych zapobiegających zanieczyszczeniom mikrobiologicznym żywności, które narażają zdrowie konsumentów. Dlatego należy:

 1. Stosować właściwą higienę rąk .
 2. Stosować higienę kaszlu i oddychania.
 3. Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością.
 4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.
 5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca  (min.1,5 metra).
 6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.
 7. Na każdym straganie na targowisku, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem.
 8. Nie należy kłaść produktów tj. ser, wędliny, mięso etc. na wadze. Surowe mięso i jaja odizolować od innej żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia (np.ser, wędliny).
 9. Stosować rękawiczki jednorazowe w sposób higieniczny (np. nie dotykać mięs, wędliny w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie pobieramy pieniądze.
 10. Ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów.
 11. Zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych i pieczywa, owoców, warzyw, itp. – poprzez podawanie i pakowanie produktów przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością.
 12. Dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.
  Jako zarządca będziemy dbać o czystość i higienę całego targowiska poprzez wywóz śmieci, regularne sprzątanie, a także mycie i dezynfekcję toalet ogólnodostępnymi środkami, dbać o odstępy między handlującymi i klientami, a jeśli to konieczne ograniczać liczbę klientów przebywających jednocześnie na targowisku. Przy wejściu na targowisko zapewnimy  pojemnik z płynem dezynfekującym. Na terenie miasta będzie czynne tylko jedno targowisko na którym maksymalnie można zapewnić czystość i higienę zarówno dla kupujących jak i sprzedających, a tym samym zadbać o zdrowie mieszkańców.

Burmistrz Miasta Dęblin

Odpowiedzi: 3 do wpisu OD DNIA 1 KWIETNIA 2020 R. ZOSTANIE OTWARTE DLA HANDLUJĄCYCH I KUPUJĄCYCH TARGOWISKO MIEJSKIE PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 9 W DĘBLINIE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

booked.net