tekst alternatywny

tekst alternatywny

Odbiór w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 14 sierpnia 2020 r. komisja dokonała odbioru częściowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku szkoły przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie na kwotę 1.144.400,51 zł. oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej w kwocie 5.000,00 zł.
Zakres wykonanych robót obejmuje między innymi: prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych z częściową wymianą stolarki okiennej, częściowe wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, częściowa wymiana instalacji oświetlenia pomieszczeń i oświetlenia awaryjnego, wykonanie części instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

booked.net