tekst alternatywny

tekst alternatywny

Odbiór w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” …

… na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informujemy, że czynności odbioru końcowego w dniu 26 października 2020 r. o godz. 10.00.


Komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie na kwotę 2.139.000,00 zł oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej w kwocie 5.000,00 zł .

tekst + foto- ryki.powiat.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

booked.net