tekst alternatywny

tekst alternatywny

Podpisanie umowy w ramach projektu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”

W dniu 27 października 2020 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Ryckim została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego.

Szkoła ta realizuje innowacyjny program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” w ramach projektu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.
Na mocy podpisanej umowy powiat otrzyma z Ministerstwa Obrony Narodowej dotację w kwocie 46.464,00 zł na dofinansowanie zakupu jeszcze w tym roku indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego dla 44 uczniów klasy mundurowej.
Zgodnie z umową Powiat Rycki, jako organ prowadzący szkołę, zapewni wkład własny w kwocie 11.616,00 zł, co stanowi 20% całości środków finansowych przewidzianych na realizację zadania.


Od kwietnia 2018 r. Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie realizuje program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, którego celem jest wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego podczas obozów szkoleniowych. W ramach realizacji programu szkoła nawiązała w współpracę z Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie. Otrzymana dotacja celowa jest jedną z dodatkowych korzyści wynikających z realizacji tego programu.

ryki.powiat.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

booked.net