tekst alternatywny

tekst alternatywny

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1425L i 1426L

W dniu 2 kwietnia 2020 r., przedsiębiorstwo Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, Oddział Lublin, Aleja Spółdzielczości Pracy 75, 20-175 Lublin, zgłosiło do odbioru wykonanie 30% wartości umowy określonej w §3 pkt. 1 umowy nr RM.273.26.2019 z dnia 30 października 2019 r.


Dnia 27 kwietnia 2019 r., odbył się odbiór częściowy robót budowlanych realizowanych na terenie Gminy Ryki oraz Nowodwór w ramach zadania polegającego na przebudowie:

  1. drogi powiatowej Nr 1425L od km 0+014,16 do km 3+947,00 – teren Gminy Ryki;
    2. drogi powiatowej Nr 1426L od km 1+564 do km 6+868 (z wyłączeniem odcinka od km 2+682,90 do km 2+726,11 tereny zamknięte) – teren Gminy Ryki;
    3. drogi powiatowej Nr 1426L od km 6+868 do km 10+000 – teren Gminy Nowodwór;

Roboty budowlane wykonane zostały w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1425L i 1426L”, dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych – zgodnie z umową o dofinansowanie nr 1112 z Wojewodą Lubelskim z dnia 11 września 2019 r.

Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 2. 804.653,91 zł brutto, co zgodnie z zapisami dziennika budowy stanowi 38,13,00 % założonej kwoty określonej w umowie.

W odbiorze uczestniczyli: Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki, Dariusz Cenkiel – Wicestarosta Rycki, Jarosław Żaczek – Burmistrz Ryk, Ryszard Piotrowski – Wójt Gminy Nowodwór, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Agnieszka Woźniak – Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów, Grzegorz Kozak – kierownik budowy, Wojciech Rybicki – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

booked.net