tekst alternatywny

tekst alternatywny

um deblin

GRATULACJE DLA UCZENNIC SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

W dniu 26 maja br. podczas XXX Sesji Rady Miasta Dęblin uczennice klas V Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie otrzymały listy gratulacyjne i prezent w formie książek edukacyjnych za zajęcie bardzo dobrych lokat w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego GALILEO.

Czytaj dalej

INFORMACJA dot. obsługi interesantów w urzędzie miasta Dęblin

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że w związku z trwającymi pracami budowlanymi na obiekcie Ratusza wynikającymi z realizacji inwestycji pn. “Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie etap I – termomodernizacja”, do dnia 19 czerwca 2020 r. obsługa Interesantów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Czytaj dalej

Rekrutacja uczestników III edycji projektu “AKTYWNA JESIEŃ”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie informuje że w okresie od 26.05.2020r. do 08.06.2020r. prowadzona jest rekrutacja uczestników trzeciej edycji projektu realizowanego na terenie Miasta Dęblin „Aktywna Jesień”.

Czytaj dalej

ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA USUWANIE AZBESTU!

Informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj dalej

Wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie miasta Dęblin

Miasto Dęblin realizuje projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”. W ramach projektu zostanie zmodernizowane całe oświetlenie drogowe i parkowe na terenie Miasta.

Czytaj dalej

Zmiana terminów handlu na targowiskach na terenie miasta Dęblin

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców Dęblina prośbami, dotyczącymi możliwości zakupu artykułów spożywczych w warunkach otwartej przestrzeni informuję, że od dnia 25 kwietnia 2020 r. (sobota) dodatkowo zostanie otwarte dla handlujących i kupujących targowisko przy ul. 15 Pułku Piechoty “Wilków” w Dęblinie.

Czytaj dalej

Jak i kiedy nosić maski ochronne?

W związku z wejściem w życie 15 kwietnia 2020 r. aktu prawnego jakim jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 673) zmianie uległa treść § 18 dotyczącego zasad zakrywania ust i nosa.

Czytaj dalej

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

booked.net